PV Gas

PV Gas signs contracts with Samsung C & T / PTSC and PV Power

PV Gas on June 24 signed a contract on design, procurement of equipment and materials, construction and pilot run of the LNG Thi Vai Terminal project with Samsung C & T / PTSC, and the LNG Supply and Consumption Contract for Nhon Trach 3 & 4 Power Plant Projects with PV Power.

Công bố Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam

Ngày 28-7, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.