PGS.TS. Trương Gia Bình

69 sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT sẽ được nhận giải thưởng Sao Khuê 2015

Ngày 13/4, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã công bố kết quả bình chọn chung tuyển toàn quốc danh hiệu Sao Khuê 2015.