PGS.TS Trần Đình Thiên

Thay đổi để thích ứng và phát triển

Dù nhiều nhận định lạc quan cho rằng, nền kinh tế trong năm 2021 sẽ tiếp tục phát song để đạt mục tiêu đề ra thì chúng ta phải vượt qua rất nhiều chông gai phía trước.

BOT không phải “cây đũa thần” giải bài toán giao thông

Các dự án BOT thời gian vừa qua dính không ít “tai tiếng” về tính hiệu quả cũng như mức độ hợp lý của phí. Đây là những vấn đề đã được nhiều chuyên gia mổ xẻ trong Diễn đàn vốn cho hạ tầng giao thông diễn ra ngày 7/9 do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức.