PGS.TS Trần Vi Dân

Nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng CAND

Ngày 28-3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý cán bộ, chiến sĩ Công an phạm luật” dưới sự chủ trì của Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND.