PGS.TS. Mai Duy Tôn

Rét đậm kéo dài, người bị đột quỵ phải cấp cứu tăng 20%

PGS.TS. Mai Duy Tôn, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, trong những ngày thời tiết lạnh sâu hiện nay, số bệnh nhân bị đột quỵ vào Khoa cấp cứu tăng hơn trước khoảng 20%. Mỗi ngày có khoảng 30-40 người bị đột quỵ nhập viện với số có chỉ định can thiệp cấp cứu gia tăng. Đáng lưu ý là số bệnh nhân nằm trong khung giờ vàng chỉ chiếm 1,5%. Riêng ở Bệnh viện Bạch Mai tỉ lệ này cao hơn, nhưng cũng chỉ 5-7% là trong giờ vàng.