PC Lạng Sơn

PC Lạng Sơn cải tạo, chống quá tải lưới điện dịp Tết

Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, nâng cao chất lượng điện cho nhân dân và giảm tổn thất điện năng lưới điện, cấp điện ổn định cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, hiện nay, Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) đã đang triển khai, đã và đang hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các công trình lắp đặt máy biến áp tại một số huyện trên địa bàn tỉnh.