Opportunity Network

Dịch vụ kết nối doanh nghiệp trên nền tảng số đồng hành cùng khách hàng vượt qua đại dịch COVID-19

VietinBank miễn phí 6 tháng dịch vụ kết nối doanh nghiệp trên nền tảng số (Opportunity Network - ON) ở hơn 120 quốc gia. Đây là ưu đãi đặc biệt của VietinBank với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19.