OneDrive

Microsoft giới thiệu tính năng chuyển dữ liệu lên đám mây OneDrive

Tính năng mới Known Folder Move của Microsoft cho phép người dùng tự động di chuyển dữ liệu trong các thư mục của hệ điều hành Windows lên ổ đĩa đám mây OneDrive.