Nước Sông Đà ô nhiễm

Không cảnh báo tự động, công nghệ của Nhà máy nước sông Đà đã lỗi thời

Ngày 22-10, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ông Lê Văn Dục cho biết, sau 11 năm đưa vào sử dụng, công nghệ của Nhà máy nước sông Đà đã lỗi thời, đặc biệt, không có hệ thống cảnh báo tự động.