Núi Pháo

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xuất khẩu wolfram- đa kim Núi Pháo

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công thương, Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Thái Nguyên về việc xuất khẩu tinh quặng đồng tồn kho.