Nồi hơi áp suất

Nồi hơi áp suất phát nổ, 3 người bị bỏng nặng

Trong lúc đang cùng nhau nấu tinh dầu tràm, chiếc nồi bất ngờ phát nổ khiến 3 người bị bỏng nặng.