Nhảy cổ động

Bế mạc Liên hoan dân vũ, nhảy cổ động các trường CAND phía Nam

Liên hoan tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng giáo dục thẩm mỹ, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa...

Liên hoan dân vũ, nhảy cổ động các trường CAND phía Nam

Liên hoan tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng giáo dục thẩm mỹ, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa trong đoàn viên, sinh viên ...