Nhân rộng mô hình trạm y tế

Đầu tư cho trạm y tế sẽ giảm tải cho tuyến trên, tránh nhiễm chéo bệnh viện

Ngày 14-11, lần đầu tiên, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến “Nhân rộng mô hình trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, tăng cường năng lực y tế cơ sở” với sự tham gia của hơn 700 đầu cầu trên cả nước, gồm tất cả các trạm y tế (TYT).