Nhà vệ sinh 1

Vì sao nhà vệ sinh hơn 1,6 tỷ đồng miễn phí bị đập bỏ?

Gần đây, dư luận xôn xao về việc, nhà vệ sinh đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng đồng phục vụ miễn phí đầu tiên của Hiệp hội Nhà vệ sinh đầu tư tại Bình Dương theo hình thức xã hội hóa đã bị đập bỏ. Đơn vị quản lý đưa ra lý do đập bỏ vì “bất tiện”.