Nhà văn và Tác phẩm

Cuộc thi thơ 2017-2018 có giải nhất 30 triệu đồng

30 triệu đồng sẽ được trao cho tác phẩm thơ đoạt giải nhất Cuộc thi Thơ 2017-2018 do Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm – Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.