Nhã Khắc Lâm

Kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm

Trước việc Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm (một công ty con của Thiên Ngọc Minh Uy) đã tổ chức các hoạt động bán hàng đa cấp khi chưa được cấp phép, Bộ Công Thương cho biết đã lập đoàn kiểm tra và sẽ phối hợp với Bộ Công an để xử lý nếu cần thiết.