Nguyễn Đình Thắng

Nhìn lại những trò xuyên tạc gây rối trong năm 2014

Trước khi được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc (UNHRC) nhiệm kỳ 2014-2016 thì ngay từ năm 2009, Việt Nam đã tiến hành thực hiện báo cáo chu kỳ 1 của “Cơ chế kiểm định định kỳ phổ quát” về các vấn đề nhân quyền. Đến đầu tháng 2/2014, Việt Nam cũng đã thực hiện báo cáo chu kỳ 2 tại Liên Hiệp quốc (LHQ). Tất cả 2 lần báo cáo này đều được LHQ đánh giá cao.