Nguyễn Xuân Nam

Làm giả chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của đối tác

Lợi dụng mối quan hệ làm ăn, tạo được uy tín với đối tác, giám đốc đã thuê người làm giả chứng thư bảo lãnh của ngân hàng, chiếm đoạt của đối tác hơn nữa tỉ đồng