Nguyễn Xuân Bắc

Ngã từ tầng 4 xuống đất, 2 thợ xây tử vong

Trong khi làm việc, anh Liêm và anh Bắc đều là thợ xây bị ngã từ tầng 4 xuống đất dẫn đến tử vong.