Nguyễn Văn Khảo

Cục V28 tổng kết 5 năm phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Sáng 27/7, tại Hà Nội, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (V28) - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2010- 2015 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015.