Nguyễn Văn Cừ- Ngọc Lâm

Đối tượng là đại lý bán lẻ ma túy đang đi “chào hàng” thì bị bắt

Đang đi “chào hàng” ma túy loại mới, Hải bị Tổ công tác Y5/141 bắt