Nguyễn Trí Huân

Vẫn chờ những tác phẩm hay về đề tài nông thôn mới và trí thức Thủ đô

Cuộc thi phát động từ ngày 14-1-2015 tới đầu tháng 4-2016 đã nhận được 60 sáng tác của hai thể loại truyện ngắn và bút ký của 37 tác giả trong cả nước, không ít tác giả gửi nhiều tác phẩm cùng lúc. Nghề nghiệp và lứa tuổi cũng rất đa dạng. Người đang làm việc, người đã nghỉ hưu, người đang làm việc ở nước ngoài.

Cần quảng bá văn học Việt Nam một cách định hướng và tổng thể

Với Hội thảo “Văn xuôi Việt Nam – quá trình hội nhập và phát triển” diễn ra tại Hà Nội ngày 3/3, các nhà văn đã thực sự làm công việc “tiếp thị” văn học một cách đặc sắc, đúng với tiêu chí một hội nghị quảng bá văn học Việt Nam.