Nguyễn Thực Hiện

Cần Thơ bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND thành phố

HĐND TP Cần Thơ đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND, 2 Ủy viên UBND TP và bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cần Thơ công bố quyết định bổ nhiệm hai giám đốc Sở

Chiều 17-12, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng chủ trì cuộc họp triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.