Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Bắt “nữ quái” lừa đảo thuê hàng loạt xe máy và chiếm đoạt

Từ tháng 5/2013 đến tháng 3/2014, Hương đã lừa đảo, chiếm đoạt ít nhất 12 xe máy của các điểm cho thuê xe trên địa bàn TP Đà Nẵng rồi bỏ trốn