Nguyễn Thị Nghiêm Thơ

Cơ sở mầm non tự nâng cấp tên lên Học viện đã tự tháo biển

Theo quan sát của phóng viên sáng ngày 24-9,  hai ngày sau khi sau khi CAND online phản ánh, cơ sở giáo dục mầm non tự nâng cấp lên tầm… Học viện ở Phú Yên đã tháo dỡ bảng hiệu "Học viện Thiên Thần"