Nguyễn Thị Minh

Phối hợp tốt nhằm thực hiện hiệu quả dự toán chi khám chữa bệnh BHYT

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Nguyễn Thị Minh đã chỉ đạo như trên tại Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT năm 2018, tổ chức tại TP HCM trong 2 ngày 31/5 và 1/6. 

Góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội đất nước

Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định: Những năm qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội đất nước. Trong những thành tựu mà BHXH Việt Nam đạt được, có sự đóng góp tích cực, sự phối hợp hiệu quả của lực lượng CAND nói chung, BHXH Công an nhân dân và Báo CAND nói riêng.