Nguyễn Thị Huệ

Nữ thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân đạt điểm cao nhất nước

Hạnh phúc nhất với một người khi ước mơ trở thành hiện thực. Và ước mơ trở thành sỹ quan cảnh sát có lẽ sắp trở thành hiện thực với nữ thủ khoa cao điểm nhất khối C quê ở Yên Bái: Nguyễn Thị Huệ...