Nguyễn Thái Lai

Đoàn công tác liên Bộ thị sát dự án thu hẹp dòng chảy

Ngày 21/4, Đoàn công tác liên Bộ gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông - Vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chuyên trách đã có chuyến đi thị sát trên sông Đồng Nai,đến khu vực chủ đầu tư đã thực hiện đổ đất đá lấp dòng chảy sông để trực tiếp kiểm tra, xem xét.
>> Lấp sông Đồng Nai là vi phạm nghiêm trọng Luật Tài nguyên nước

Tìm kiếm nguồn nước ngầm tại 44 địa phương

Ngày 4/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Nguyễn Thái Lai cho biết, Bộ này được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt cho các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.