Nguyễn Thái Hiệp

Một công an viên dũng cảm cứu nạn nhiều người trong vùng lũ

Chỉ trong 3 ngày, Công an viên Nguyễn Thái Hiệp đã dũng cảm lao xuống dòng nước xiết, cứu được 3 người dân, trong đó có một phụ nữ có thai.