Nguyễn Ngọc Nguyện

36 người sập bẫy lừa đảo xin việc vào ngành Công an

Từ tháng 7-2014 đến 3-2015, Hết cùng các bị cáo thực hiện 36 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Trong đó, có 30 vụ lừa chạy việc, chạy học vào ngành Công an.