Nguyễn Ngọc Điệp

Ảo giác, cháu trai 5 tiền án đập phá mộ phần cậu ruột

Sau khi sử dụng ma túy, Điệp ảo giác rằng có tiếng trẻ con khóc trong mộ phần cậu ruột nên lấy búa ra đập phá.

Ngáo đá đập phá mộ phần của cậu ruột

Sau khi sử dụng ma túy, Điệp tưởng tượng có tiếng trẻ con khóc phát ra từ trong ngôi mộ nên sau đó lấy búa đập phá mộ phần của cậu ruột.