Nguyễn Khắc Cường

Công an tỉnh Khánh Hòa điều động 251 công an chính quy về xã

Có 251 cán bộ công an chính quy đã được điều động đàm nhiệm các chức danh công an xã tại Khánh Hòa.