Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân

Toà nhà trúng đấu thầu 104 tỷ được định giá hơn 300 tỷ đồng

Để vay số tiền 289 tỷ từ ngân hàng, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân nhờ người định giá, “phù phép” toà nhà vừa trúng giá 104 tỷ đồng lên gấp 3 lần. 

Bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, lợi dụng Quyết định 63 của Chính phủ, Nhân đã vay vốn hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với số tiền trên 60 tỷ đồng.