Nguyễn Hữu Cầu

Vướng nhất trong xử lý tội dâm ô hiện nay là giải thích khái niệm

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng, vướng nhất trong xử lý tội dâm ô hiện nay là giải thích khái niệm