Nguyễn Hoà Bình

"Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật"

Theo Chánh án TAND Tối cao, hình phạt áp dụng đối với các bị cáo phạm tội hình sự trong năm qua tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vừa nghiêm khắc, vừa đảm bảo tính khoan hồng, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.