Nguyễn Gia Bình

Sức khỏe 3 bệnh nhân COVID-19 nặng giờ ra sao?

2 trong 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng sắp được cai máy thở, riêng bệnh nhân 43 tuổi, phi công người Anh vẫn đang trong tình trạng nặng.