Nguyễn Đình Hương

Lời cảm ơn

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương xin chân thành cảm ơn: