Nguyễn Cư Trinh

Hội thảo khoa học Nguyễn Cư Trinh - Quê hương, thời đại và sự nghiệp

Ngày 20-1, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã diễn ra Hội thảo khoa học "Nguyễn Cư Trinh - Quê hương, thời đại và sự nghiệp" do Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên - Huế phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức.