Người bán hàng

Trục lợi dịch COVID-19, hàng nghìn tài khoản bị Amazon "đóng băng"

Hàng nghìn tài khoản bán hàng đã bị tập đoàn bán lẻ Amazon "xóa sổ" khi tìm cách trục lợi bằng hành vi tăng giá các mặt hàng thiết yếu được nhiều người tìm mua.

Nhân viên bán hàng hạn chế tiếp xúc với khách dưới phạm vi 1m

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trong thời gian làm việc tại khu dịch vụ, người làm việc phải tiếp xúc với khách hàng và người dân cần đeo khẩu trang, hạn chế bắt tay, hạn chế tiếp xúc với khách hàng khoảng cách dưới 1m (nếu có thể)