Ngô Đình Phương

Mất mạng vì vô ý cuốc nhầm trúng gốc mai của hàng xóm

Vì ông Sơn vô tình cuốc nhầm trúng gốc mai của mình nên ông Phương chửi, trong lúc hai bên lời qua tiếng lại thì ông Phương đã đoạt mạng hàng xóm của mình…