Nghị quyết số 37-NQ/TW

Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24-12-2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Ưu tiên phát triển giao thông vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Ngày 16-10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.