Nghị quyết phê chuẩn

100% ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Chiều 12-11, với 100% ĐBQH có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.