Nghị quyết liên tịch 01/TW

Nghị quyết liên tịch 01 có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức

Ngày 27-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 01 Trung ương (NQLT 01/TƯ) tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện NQLT 01/TƯ giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Công an và Hội LHPN Phú Yên tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01

Ngày 24-10, Công an và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2012-2017) thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW về quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội.

Nhiều mô hình, cách làm hay trong ngăn chặn tệ nạn và tội phạm

Ngày 20-4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức sơ kết giữa kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW “Về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.