Nghị quyết hội nghị Trung ương 7

Tổng cục Chính trị CAND đẩy mạnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII

Sáng 26-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII trong Đảng bộ Tổng cục. Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị.


Cải tiến việc tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Ngày 29-11, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.