Nghị quyết Đại hội XII

“Tự soi, tự sửa” - Giải pháp quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay đã “làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng”, nếu không bị ngăn chặn, đẩy lùi, thì đây sẽ “là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư BCHTW khoá XII, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2016, tr.23).

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đảm bảo quốc phòng, an ninh

Sáng 14-7, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay”. Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam dự và chỉ đạo hội thảo.

Tổng cục Cảnh sát học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 1-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Tổng cục. 

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ lãnh đạo về văn học nghệ thuật và các văn nghệ sĩ

Sáng 30-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật và đại biểu đại diện cho đội ngũ văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận TW dự và chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp giới thiệu chuyên đề “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Quảng Ninh

Trong hai ngày 13 và 14-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.

Tổng cục Chính trị CAND: Giao ban công tác tư tưởng quý I/2016

Sáng 12-4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng quý I-2016.

Tọa đàm “Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống”

Ngày 17-3, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân, Cục Tuyên huấn và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức buổi Toạ đàm "Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống”.

Trung ương Đoàn triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 31-5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
« Trước1 2