Nghị quyết của Quốc hội

Đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, diễn ra tại Toà nhà Quốc hội, chiều tối 26-11.