Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Ngày 21-12, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.

Đảng uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Sáng 18-12, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII cho đội ngũ cấp uỷ viên các cấp, cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt và cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh.