Nghị quyết

Trong hội nhập kinh tế quốc tế, yếu kém nhất là khâu tổ chức thực hiện

Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ 5 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), cho ý kiến về Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 1052/NQ-UBTVQH13 ngày 24/10/2015 của UBTVQH về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Phú Yên

Ngày 3-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Phú Yên, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Long An

Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là để tìm hiểu việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.