Nghị định

Chính phủ đồng ý với kiến nghị dừng phạt ôtô chở hàng quá tải trọng trục

Chính phủ đồng ý về nguyên tắc đối với đề nghị của Bộ GTVT về tăng cường các biện pháp quản lý, các chế tài xử phạt và biện pháp ngăn chặn đủ mạnh để bảo đảm tính răn đe.

Quy định chế độ lao động của thuyền viên tàu biển

Ngày 24/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển.