Ngày viêm gan

(CẢNH BÁO) Việt Nam là một trong số nước có số người viêm gan cao

Chiều 28-7, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức y tế thế giới (WHO) tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày viêm gan thế giới 28-7.